Woord van de Directeur


ICE Caribbean is een centrum voor toetsing, training, onderwijsadvies en evc-trajecten. Via advies, training, coaching, onderzoek en ontwikkeling, werken wij met instructeurs, trainers, docenten, coordinatoren, onderwijsmanagers en bestuurders aan duurzame vernieuwing. Ons bureau richt zich niet alleen op de professionalisering van personeelszorg van onderwijsinstellingen maar ook personeelszorg en managers in het bedrijfsleven.

 

In maat werk stemmen wij ons aanbod af op de vraag van uw school, opleiding, instelling of bedrijf.


Onze werkwijze is competentiegericht. Daarmee bedoelen we dat we bij de ontwikkeling van procedures en instrumenten altijd zo werken dat we onze eigen competenties weer overdragen op anderen. We ontwikkelen dan ook altijd samen met de direct betrokkenen.


Voor de SVP hebben wij de afgelopen jaren daadwerkelijk competentiegerichte examens ontwikkeld, hebben we een voortgangsmonitor ontwikkeld, een portfolio en nu recentelijk een intakeprocedure en een examenmodel, compleet met toetsinstrumenten.


We hebben in de afgelopen jaren tal van trainingen verzorgd voor de ministeries of schoolbesturen. Met vriendelijke groeten,

Alwin Maduro
Directeur ICE Caribbean B.V.